RAHMETE

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com   Rahîm Rabbin merhameti ilk gaye, Katlanarak kulluktaki zahmete, Sıdk ve ihlâs olduğunda sermaye; Umulur ki erer mü’min rahmete, Dâhil olur selâm yurdu cennete. Takvâ üzre yaşayıp da hayatı, Îfâ eden namaz ile zekâtı, Geniş olan mahlûkata şefkati; Umulur ki erebilir rahmete, Ve kavuşur türlü türlü nimete. Seve seve Allâh’a ve Rasûl’e, İtaatle gelir maksat husûle, […]

Continue reading »