YÜZÜMÜ KIBLEDEN ÇEVİRME BENİM!..

Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Rahmân olan, Rahîm olan Allâh’ım!
Yüzümü kıbleden çevirme benim.
Sen bilirsin, çoktur suçum, günahım;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Sen benim Rabbim’sin, ben Sen’in kulun,
Şüphesiz en güzel yol Sen’in yolun!
Esiri eyleme paranın pulun,
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Batmayan güneşin doğduğu belde,
Nûrun karanlığı koğduğu belde,
Rahmetin durmadan yağdığı belde;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Yakın gösterirken şeytan, uzağı,
Nefsim kurar çeşit çeşit tuzağı,
İkisi bir kaydırıyor kızağı;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Delik deşik uykuları deşerim,
Düşlerimde defineler eşerim,
Takılırım, tökezlerim, düşerim;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Ağır aksak sana doğru yürürken,
Ömrüm böyle kar misali erirken,
Yardım eyle son nefesi verirken;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

İçim yanar, içsem su ile şerbet,
Bir mezar taşında bin tane ibret,
Âhiret sıladır, bu dünya gurbet;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Nankör nefis devam eder tâlime,
Asla meyletmedim hiçbir zâlime,
Müştekî değilim, şükür hâlime;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Bir zaman düğümler atmışım dile,
Bırakmaz yakamı gam, keder, çile,
Yalvarırım Rabbim kabrimde bile;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Muhabbetim Sana benim, hamdolsun…
Kâbe Kıblem, İslâm dînim, hamdolsun…
Ehl-i küfre; öfkem, kinim, hamdolsun…
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Hüküm Sen’in… Bilmem ne, nasıl, niçin?
Ersem idrâkine «hiçliğin» «hiç»in…
Habîbin Muhammed Mustafâ için;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

Bir arza bakarım, bir de fezâya,
Vakti gelir kader döner kazâya,
Çıkmaya yüzüm yok rûz-i cezaya;
Yüzümü kıbleden çevirme benim.

17 Ekim 2020