RÛHUNDAN RAHMET TAŞIRAN BİR MÜ’MİN…

YAZAR: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Kıymetli dostumuz ve ağabeyimiz Hacı Ahmet ZİYLAN Beyefendi, geçen ay rahmet-i Rahmân’a kavuştu. Ona Allah’tan rahmet, ailesine sabr-ı cemîl, bütün yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Duâmız;

Mekânı cennet, makamı âlî olsun. Rabbimiz, sâlihlerle haşreylesin, Peygamber Efendimiz’e komşu kılsın.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-;

“Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar; nebîler, sıddîklar ve şehidlerle beraberdir.” buyuruyor. (Tirmizî, Büyû, 4)

Zamanımızda bu nebevî ölçüye uyan insan aransaydı, ilk hatıra gelecek iş adamlarından biri de hiç şüphesiz ki Ahmet ZİYLAN olurdu.

Hadîs-i şerifte buyurulur:

“Benim ümmetimin misâli, yağmurun misâli gibidir. Evveli mi daha hayırlıdır, sonu mu daha hayırlıdır bilinmez! (Evveli de hayırlıdır, sonu da hayırlıdır.)” (Tirmizî, Edeb, 81/2869; Ahmed, III, 130)

Ümmetin başı sahâbe efendilerimiz… Asr-ı saâdette nice problemler ve zorluklara rağmen, sahâbe-i kiram her türlü fedâkârlıkla dîni yaşadı ve yaşattı, bu sebeple peygamberlerden sonra en kıymetli mevkii hâiz oldular.

Günümüzde de küresel güçlerin birçok müslümanı mazlum hâle getirmesinden dolayı, yeniden câhiliyye şartları yaşanıyor.

Âcizâne görüşümüz:

Bu hengâmda Ahmed Ağabeyimizin Kur’ân ve eğitim müesseselerine maddesiyle ve mânâsıyla emek vermesi, omuz vermesi, çok mühim ve hayırlı bir amel-i sâlihtir. Bu amel-i sâlih çerçevesinde Kur’ân kurslarını yaşatmak ve bülbül gibi hâfızlar yetiştirmek, onun en çok sevdiği ve derin bir mânevî haz duyduğu müstesnâ hizmetlerindendi.

Hakikaten;

Hayır ve hasenâtı çok severdi. Gücünü, kuvvetini ve maddî imkânlarını nereye ve nasıl kullanacağını âhiret terazisi açısından çok iyi bilirdi. Hakikaten her demde parayı, malı ve ömrü doğru kullanabilmek, kalbin apayrı bir sanatıdır. Ahmet Ağabeyimiz; bu hususta elindeki dünyevî mesleğinden daha sanatkârdı. Karakteri itibarıyla da her bakımdan güzel bir şahsiyetti.

Gözlerden hırs ve zulmetin fışkırdığı, hakkın-hukukun kaybolduğu, vahşî kapitalizmin vicdanları sızlattığı, merhameti unutturduğu, modern bir câhiliyyenin yaşandığı devrimizde; Ahmet ZİYLAN Ağabeyimiz, İslâm’ın ticaret ahlâkıyla beraber; ihlâs, takvâ, merhamet, şefkat, cömertlik, muhabbet ve samimiyetiyle de, elinden, dilinden, hâlinden ve kālinden ümmetin müstefîd olduğu; -âcizâne kanaatimizce- «ağniyâ-i şâkirîn»den, yani varlık imtihanını güzelce verebilen, şükür ehli, rahmet insanlarından biriydi.

Onu; fazîlet ve istikamet nümûnesi duruşuyla, tıpkı amcam Hulûsi TOPBAŞ’a benzetirdim. Hulûsi Amcam da vefat ettiğinde, Necip Fazıl KISAKÜREK onun hakkında; «Büyük sahrâda deniz kuşu, buz dağında hurma ağacı, taaffün ikliminde misk kokusu» gibi edebî teşbihlerle; toplumdaki menfî vasata rağmen, temiz ve dürüst duruşunu asla bozmayan ender şahsiyetlerden biri olarak takdir etmişti.

Ahmet ZİYLAN Beyefendi de, içinde yaşadığımız bu âhirzamanda, âdetâ asr-ı saâdetten gelen nefes-i Rahmânî’yi mukaddes bir emânet gibi yüreğinde titizlikle koruyan, çok kıymetli bir dostumuzdu.

Memleketi Gaziantep’ten İstanbul’a, hattâ kardeş coğrafyalarımızdan Kırgızistan ve Kazakistan’a kadar, elinin ve yüreğinin uzanabildiği daha nice yerdeki İslâmî ve insânî bütün hizmetlere öncülük eden, gayret-i dîniyye sahibi, hamiyetperver ve son derece mütevâzı bir vakıf insanıydı.

Ahmet ZİYLAN Ağabeyimiz; ardında bıraktığı Hak rızâsına adanmış bir ömür, aldığı nice hayır duâlar, verdiği birbirinden kıymetli eserler ile dâimâ rahmet ve minnetle yâd edilecektir.

Rabbimiz; ardında bıraktığı hayır-hasenâtı kendisine sadaka-i câriye, aile efrâdını da hayru’l-halef eylesin.

Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’ın güzel bir sözü vardır:

“Öyle kâmil bir hayat yaşa ki; insanlar hayattayken seni özlesinler, vefâtından sonra da sana hasret kalsınlar!..”

Şeyh Sâdî de;

“Öyle fazîletli bir hayat yaşa ki, vefât ettiğin zaman insanlar; «Bir güneş battı, bir yıldız kaydı!» diye seni rahmet ve hasret ile yâd etsinler.” buyuruyor.

Ne mutlu şu fânî gök kubbede hoş bir sadâ bırakarak ebediyete irtihâl edebilen sâlih kullara!..

Hacı Ahmet ZİYLAN Ağabeyimizin aziz rûhu için el-Fâtiha!..