ÖNCELİK

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bu kısa hayatla, bir uzun telâş,
Dünya mı, ahret mi önceliğin ne?
Ahşabın yerini alsa da talaş,
Eser mi, zahmet mi önceliğin ne?

Küçük ihmal, büyük dertler açıyor,
Orda herkes birbirinden kaçıyor,
Dâr-ı bekā yolu burdan geçiyor;
Gayyâ mı, cennet mi önceliğin ne?

Tedbirin bacası kalmış kurumda,
Gönüller esniyor, kafalar kumda!
Neyi kurtarırsın âcil durumda,
Îman mı, ceket mi önceliğin ne?

Vatan, namus ülküsüyle coşarken,
Din, ittihad sevdasıyla taşarken,
Tevâzuun kapısına koşarken;
Şahsın mı, millet mi önceliğin ne?

Nerede sünnetin, Kur’ân’ın demi?
Nerede âlimin, hâfızın cem‘i?
Para denizinde yüzerken gemi;
Villâ mı, mabet mi önceliğin ne?

Ümmet, dâvâsını nasıl unuttu?
Kendini berhavâ zevklere attı,
Bir virüs, herkesi eve kapattı;
Sağlık mı, sûret mi önceliğin ne?

Celil, bu salgınla kayboldu sene,
Çalışıp telâfi edelim yine,
Zarûret bahane, makam şâhâne;
Mektep mi, şirket mi önceliğin ne?