RUBÂÎ

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Cânânı dilersen, ona tek cânını ver,
Sevdâlı isen, uğruna dök kânını ver,
Sevmek ve sevilmek bilesin er işidir;
Gönlündeki tüm sevgini, her ânını ver.

22 Ağustos 2020, İstanbul

Vezin: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feul