GEL YANALIM!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Nurda yanan nârda yanmaz,
Gel yanalım aşkla gönül!..
Bâde içen âşık kanmaz,
Gel yanalım aşkla gönül!..

Hak yolcusu hep bahtiyar,
Dilim olmaz hiç ihtiyar,
Rabbim olsun bize de yâr;
Gel yanalım aşkla gönül!..

Geceleri yıldız kayar,
Ruhlar zikir ile doyar,
Hakk’ın boyasıyla boyar,
Gel yanalım aşkla gönül!..

Ölüm gelir hazin hazin!
Biçilecek kefen bezin!
Mâverâdan çıkmaz izin!
Gel yanalım aşkla gönül!..

Bu dünyayı sanma cennet,
Geçirirsin yoksa cinnet!
Sükûtî’ye taçtır sünnet;
Gel yanalım aşkla gönül!..