Mü’minlerin Annesi HİND BİNT-İ EBÎ ÜMEYYE SÜHEYL BİN MUĞÎRE EL-KUREŞİYYE EL-MAHZÛMİYYE -radıyallâhu anhâ-

ECRÎ (Huzeyfe YÜKSEL)

 

Yâ İlâhî! Sana’dır kulluğumuz, yâr eyle!
Bizi dosdoğru bu hak çizgide dindâr eyle!

Olmasın gönlümüz enkaz, koru îmânımızı!
Kurtar ukbâmızı, mahşer günü, îmâr eyle!

Köhne dünyâda makam, mal, para, her şey fânî,
Sen’sin ancak ebedî, lutfuna mazhar eyle!

Yâ Rahîm! Sen’de inâyet, Sana muhtâcız hep,
Susadık rahmete, yağmurları izhâr eyle!

Zâlimin hem yakıyor hem yıkıyor kanlı eli…
Sana yalvarmadayız, onları murdâr eyle!

Evlerinden nice mazlum sürülürken cebren,
Olalım kardeşe mesken, bizi ensâr eyle!

Bize şevk ver, savaşın en acı meydânında,
Çekelim nefse kılıç mü’mini haydar eyle!

Yalvar Allâh’a gönülden, de ki Ecrî: yâ Rab!
Diyelim bâtıla; «Lâ!» Hakk’a taraftâr eyle!

2018-2020, Akmescid/İSTANBUL

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)