EY GÜZEL!

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

 

Sevda vadisinde yaman cenk olmuş,
Bir hüzün ki, gözlerine renk olmuş,
Ey güzel; lâleden, gülden mi aldın?

Bahtıma gam düştü zülf-i siyahtan,
Utandım; ettiğim feryattan, ahtan,
Bu sükûtu ehl-i dilden mi aldın?

Güneşim, hilâlim yüzünün nûru,
İçime saldığın ateşi, koru,
Bir hicran denizi çölden mi aldın?

Gecenin ardından kanar şafaklar,
Kuyusuna çekti beni uzaklar,
Hasretimi gurbet elden mi aldın?

Edandan, nazından süzülür şiir,
Sevgine değince, çözülür şiir,
Arz-ı hâlim neyden, telden mi aldın?

Aşkın menzilinde kalmışım yaya,
Heybemde ne varsa, verdim yağmaya,
Kervanımı dağdan, yoldan mı aldın?

Gönlümün göğünde uçan kuş musun?
Bilemedim hayal misin, düş müsün?
Bâkî selâmımı yelden mi aldın?

Sînende uyusun sar garibimi!
Avucunda ritmi bozuk kalbimi,
Boz bulanık akan selden mi aldın?

Gamzelerin bana göre değil mi?
Cânâna can sunmak töre değil mi?
Vuslat haberimi kuldan mı aldın?