«EDEP» DEDİM; EDEP YÂ HÛ!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Gönül; oku, gör ahvâli;
«Edep» dedim; edep yâ Hû!..
Bil o sonsuz bir visâli;
«Edep» dedim; edep yâ Hû!..

Tevâzuyla yan bu köze;
Vahyin nûru, doğsun öze!..
Aşk sırrını, gelme yüze;
«Edep» dedim; edep yâ Hû!..

Ne tefrit et, ne de ifrat;
Cehdet nefsi, eyle âbat!..
Sensiz değil o hakikat;
«Edep» dedim; edep yâ Hû!..

Tut, edeptir bu riyâzet;
Nur Dağı’na, inen rahmet!..
Oku sensin, sana ibret;
«Edep» dedim; edep yâ Hû!..

Secdeye sal nur özünü;
Mîracda bul, can izini!..
Duy bu seyrin iç yüzünü;
«Edep» dedim; edep yâ Hû!..

Sen a aşkla pişen koruk;
Nefsini bil, eyle kulluk!..
Gör sendedir, seyr u sülûk;
«Edep» dedim; edep yâ Hû!..