«VAHDET» NEDİR?.. SORMA GÖNÜL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Can seyrinde, gör mecrâmı;
«Hicret» nedir?.. Sorma gönül!..
Aşk ile yak, can çıramı;
«Haslet» nedir?.. Sorma gönül!..

Ne softayım ne bir zâhit;
Bu nur canım, bana mürşit!..
Her hâlime, tenim şâhit;
«İbret» nedir?.. Sorma gönül!..

Öz rûhuma, yetmez elim;
Bir «emânet», büktü belim!..
Gör, candadır son menzilim;
«Hayret» nedir?.. Sorma gönül!..

Bezm-i candan gelir ahtım;
Her tedbire, indi bahtım!..
Duy, bir ömre yüklü cehtim;
«Haşyet» nedir?.. Sorma gönül!..

Nedir bu dert, kaygı, elem?
«Seni» söyler levh u kalem!..
Fıtratında edep, erdem;
«İffet» nedir?.. Sorma gönül!..

Tâ Âdem’den, haktır haber;
«Böyle» diyor, Hayru’l-Beşer!..
Yedi nefse, düştü sefer;
«Vahdet» nedir?.. Sorma gönül!..

6 Temmuz 2020, Ankara