HÜR MİNARELER

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Bayrak, Kur’ân, cami nâmustur bize,
Tekbirle doludur her minaremiz…
Esmâü’l-Hüsnâ’mız kāmustur bize,
Hilâlin konduğu yer minaremiz…

Habeşli Bilâl’in yâdına dalmış,
Rasûl’ün, ashâbın aşkıyla dolmuş,
Bin beş yüz senedir pusula olmuş;
Bilinmez, neleri der minaremiz?..

Mâbedler kıymetli elbet dinlerde,
Çok şükür zulümler kalmış dünlerde,
İyi günde, fırtınalı günlerde;
Ufku aydınlatan fer minaremiz…

Kimileri birçok cenge katılmış,
Kimileri imtihana tutulmuş,
Dünyanın dört köşesine atılmış;
Ne güzel imzadır her minaremiz…

Ezânı, salâyı bir davet bilip,
Kalem gibi, inci gibi dizilip,
Medine’den, Edirne’den süzülüp;
Gönüllere dolan nur minaremiz…

Vaizlerin mest ettiği kelâmlar,
Müezzinin dudağından bal damlar,
On bir ayın sultanını selâmlar;
Mahyalarda yanan kor minaremiz…

Artık Ayasofya aslına dönse,
Üzerinden «müze» yaftası inse,
Celil’in yüz yıllık hasreti dinse;
Hür olsun camimiz, hür minaremiz…