ALLAH TÜRK’E YÂR OLUR

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Bir huzur ikliminden, kaldık süflî zamana…
Rabbim dûçâr etmesin, hâlden daha yamana.
Sahip isek ihlâslı, dupduru bir îmâna;
Allah Türk’e yâr olur, Tûran iller vâr olur!
Cihanşümul devletim arza hükümdar olur!

Önümdeki engeller pas tutmuş demirdendi,
Zâlime korku salmak, bir kutsî emirdendi,
Şevkimiz, gayretimiz nice küffârı yendi;
Allah Türk’e yâr olur, Tûran iller vâr olur!
Savletimle bu yurtlar, düşmanlara dar olur!

Yeter ki aramıza girmesin şer, tefrika,
Yeter ki yönetenler, zulmetmesinler halka,
Cümle korkular biter, gerçek kul isek Hakk’a;
Allah Türk’e yâr olur, Tûran iller vâr olur!
Gülistana can gelir, her mevsim bahar olur!

Mevlâ’m zeval vermesin, güç katsın birliğime!
Bolluk, bereket gelsin rızkıma, dirliğime!
Bütün dünya şâhittir, savaşta erliğime;
Allah Türk’e yâr olur, Tûran iller vâr olur!
Kırım, Kerkük, Türkistan yine berhüdâr olur!

Hilâlimiz göklerden ebediyyen inmesin!
Bilâl’in yâdigârı şu ezanlar dinmesin!
Alperenler, Bozkurtlar sesin kısıp sinmesin!
Allah Türk’e yâr olur, Tûran iller vâr olur!
Türk-İslâm mefkûresi elbet pâyidâr olur!

Rızâsına talibiz, sığındık Yaradan’a,
Hak yolundan dönmeyiz, gönlümüz haktan yana.
Söz konusu vatansa, canımız kurban ona;
Allah Türk’e yâr olur, Tûran iller vâr olur!
Niyazkâr bu ikballe, ebet bahtiyar olur!