YOLUM KALBE DÜŞTÜ, MENZİLİM SANA!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Bu aşk dergâhında, seyr âleminde,
Gülşen «Sen’i» söyler, «Gül» Sen’i yâ Rab!..
Tevhid levhasında, baht kaleminde;
Elif «Sen’i» söyler, dal Sen’i yâ Rab!..

«Rahîm»sin, rahmetin ihsân içinde;
Umudum yeşermiş, irfân içinde!..
Yol aldım «kalp» denen umman içinde;
Edep «Sen’i» söyler, yol Sen’i yâ Rab!..

Sen saldın bu câna, aşk esrârını;
Sınadın bir ömrün intizârını!..
Arıya vahyettin, tesbih sırrını;
Petek, «Sen’i» söyler bal, Sen’i yâ Rab!..

Vuslata yol mudur bu arz, bu eflâk?
Can «Sen’i» istiyor, Sen’indir mutlak!..
Nefsime renk veren; su, hava, toprak;
Ateş «Sen’i» söyler, yel Sen’i yâ Rab!..

Sen’inle dil açtı, bu his, bu heves;
Sen’inle ses buldu, bu derin nefes!..
Yedi nefs içinde aldığım her ders;
İhlâs «Sen’i» söyler, hâl Sen’i yâ Rab!..

Kerem kıl emân ver, şu garip kula;
Mârifet seyrinde, câna yol bula!..
Bu vahyin ipiyle bağlandım «Gül»e;
Gönül «Sen’i» söyler, dil Sen’i yâ Rab!..

5 Mart 2020, Ankara