GİDERİM

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Varsın etrâfımı hep; «Gitme!» diyenler sarsın,
Yine ben, bellediğim yolda ilerler giderim.
Beni hiç dinlemesin, dinlemeyenler varsın;
Eskiden söylediğim türküyü söyler giderim.

Söylerim her neye kābilse bu âteşten dil,
Dinleyen olmasın isterse, umûrumda değil!
Yalnız ardımca bırakmak dilerim zikr-i cemîl;
Bu sebepten hemi söyler, hemi dinler giderim.

Kanmadık hiç, bize baştan pay edilmiş bu meye,
Hak mı var zâten o takdîre sitem eylemeye?
Uyarak şevk ile yükselmiş olan def ve neye;
Benden evvel giden ihvânımı peyler giderim.

Atarak kendimi içten içe bir sevdâya,
Çıkarım dağlara yâhut düşerim sahrâya;
Tutulup sevk-i ilâhî ile bir Leylâ’ya;
Çıldıran eski bir âşık gibi inler giderim.

Gam değil yol boyu eylerse cefâ nâdanlar,
Lâkin etmez mi sitem, dostum olan insanlar?
Bu garip gönlü yıkar işte, temelden onlar!
Yine ısmarlarım Allâh’a, içerler giderim.

Hak Teâlâ’dan izin çıkmasa düşmez yaprak,
Yaptığım her şey O’nun hükmüne tâbî mutlak,
Bu yıkık handa uzun boylu kalınmaz, ancak;
Bana takdîr edilen işleri işler giderim.

Hâsılı gün gelip Allâh’a varır yol, Hârûn!
Her ne işlersen O’nun emrine uygun olsun,
Ben dahî kılmak için Rabbim’i benden memnun;
Şanlı Peygamber’i tek rehberim eyler giderim.

14 Mart 2020, Konya
vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)