ÖLMEK NE GÜZEL!..

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Şeb-i arûs sayar ölümü yiğit,
Al bayrak altında ölmek ne güzel!..
Din, vatan uğruna olmuşuz şehit,
Al bayrak altında ölmek ne güzel!..

Irmağında, denizinde yüzmüşüz,
Dağlarında, kırlarında gezmişiz,
Sana dair çok destanlar yazmışız;
Al bayrak altında ölmek ne güzel!..

Ülkemize göz koydular bak hele!
Yalınkılıç daldık yedi düvele!
Can sağ iken yurt verilir mi ele!
Al bayrak altında ölmek ne güzel!..

Bir asillik vardır Türk’ün kanında,
Dengimiz bulunmaz er meydanında,
Nâmus için can veririz ânında!
Al bayrak altında ölmek ne güzel!..

Kurşunlar leblebi, bombalar şimşek!
Gelir Sükûtî’ye şarapnel döşek!
Şehâdet yolunda hiç duymadan şek!
Al bayrak altında ölmek ne güzel!..