ÇANAKKALE, BU VATANIN KALBİDİR

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Kabarır haçlının intikam hırsı,
Kurulur gizlice kurtlar sofrası,
Pay edilir ecdâdımın mîrâsı;
Çanakkale, batının tek ümidi,
Çanakkale, İstanbul’un kilidi.

Boğaz’a gelince mağrur donanma,
Zanneder ordumu kolay bir lokma…
Mehmetçik aldırmaz onca yamyama;
Çanakkale, varlık mücadelesi,
Çanakkale, düşmeyen Türk kalesi.

İlk önce denizden kopar fırtına,
Can dayanır mı bu bombardımana,
Yer ve gök döner bir kor ummânına;
Çanakkale, boyanır kan rengine,
Çanakkale, kıyâmetten bir sahne.

Her şey bitti derken çıkar bir yiğit,
Besmele, güce güç katar o vakit,
İmkânsıza meydan okur kul Seyit;
Çanakkale, zorlukların adresi,
Çanakkale, tevekkülün zirvesi.

Köpüren îmanlar yürekten taşar,
Rüzgâr ve bulutlar yardıma koşar,
Düşman neferleri bu hâle şaşar;
Çanakkale, bir zaferden fazlası,
Çanakkale, mûcizeler tarlası.

Bedenlerde insanüstü bir gayret,
Gönüllerde duâlardan bir demet,
Son nefeste kelime-i şahâdet;
Çanakkale; Bedir’in son ziyâsı,
Çanakkale, mâneviyat deryâsı.

Mehmetçik dâvâya ihânet etmez,
Hâlinden memnundur, şikâyet etmez,
Canını verse de yurdu çiğnetmez;
Çanakkale, tarihimin kapısı,
Çanakkale, Türkiye’min tapusu.

Ömer’i, Ahmet’i, Yahya Çavuş’u,
Aşarlar, tekbirle zorlu yokuşu,
Rasûl’e olurlar cennette komşu;
Çanakkale, alır nice yiğidi,
Çanakkale, kahramanlar geçidi.

Zaferle, o büyük oyun bozulur,
Milletin kaderi kanla çizilir,
Bu destan, tarihe aşkla yazılır;
Çanakkale, hasma kesilen ceza,
Çanakkale, arza atılan imza.

Ey gençlik! Tarihten ders almak gerek,
Her güçlüğü yener îmanlı yürek,
İstikbâl, mâziyle şekillenecek;
Çanakkale, bir diriliş harbidir,
Çanakkale, bu vatanın kalbidir.

11 Ocak 2015