MÜTEBESSİM ÖLMEK!

SÜKÛTÎ (Hızır İrfan ÖNDER) onderirfan@gmail.com

 

Kalbi üzgün, gözü yaşlı insanın,
Mütebessim çıkar inan ki canı!
Varlığını dâim Hakk’a sunanın,
Mütebessim çıkar inan ki canı!

Dili; «Hû!» der, kalbi; «Hû!» der mü’minin,
Eli açık olur, gerçek muhsinin,
Özü, sözü doğru olan eminin;
Mütebessim çıkar inan ki canı!

Güzel ahlâk peşindedir müslüman,
Öfkesini yenen gerçek pehlivan,
Hevâsını din etmeyen her insan;
Mütebessim çıkar inan ki canı!

Adâlettir bu dünyanın temeli,
Aklı olan her dem; «Allah!» demeli,
Cemâlullah, «ehlullâh»ın emeli;
Mütebessim çıkar inan ki canı!

Sükûtî’nin bir meyli yok dünyaya,
Bel bağlamaz hiçbir vakit rüyaya,
Visal için varıp bir gün deryâya;
Mütebessim çıkar inan ki canı!