«RAHÎM» SEN’SİN, SANA GELMEK NE GÜZEL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Nefes verdin, câna saldın yolumu,
«Kerîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!..
Hilkat verdin, hoş eyledin ölümü,
«Azîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!..

Gören Sen’sin, «gönül» denen dergâhı;
Can sırrına, canda buldum îzâhı!..
«Mukaddim»sin bana göster felâhı;
«Hakem» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!..

Çile çektim, vahyin ile aklandım;
Yedi nefsin kaynağında paklandım!..
Dört kapıda, «tevhîd» dedim yüklendim;
«Hakîm»Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!..

Aklım âciz, iz‘an çekmez bu sırrı;
Kudretinle, gün eyledin üç asrı!..
Arzdan Arş’a Sen donattın bu kasrı;
«Alîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!..

Kor yüreğe, «gül» rengini Sen çaldın;
Cânı, aşkın ocağına Sen saldın!..
Bu vecd ile «ben»i, benden Sen aldın;
«Halîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!..

«Takdir» dedin, akla verdin ruhsatı;
Kalbe kurdun «vicdan» denen Sırât’ı!..
Kapındayım kaldır artık firkatı;
«Rahîm» Sen’sin, Sana gelmek ne güzel!..