ÖMER HAYYAM RUBÂÎLERİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -32- RÜZGÂRDA YATIP MUM YAKIYORSUN!

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Gurre çi şevî be-mesken û kâşâne?
Ber ömr ki hest hâsıleş efsâne!
Hem-hâbe-i bâdî yu tu efrâzî şem‘
Ber reh-güzer-î seyl çi sâzî hâne?

Dünyâda özenle yaptığın kâşâne,
Bir gün gelip elbet olacak efsâne.
Rüzgârda yatıp mum yakıyorsun sen, âh!
Sel üstüne inşâ ediyorsun hâne!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 553)