MİHRİMAH SULTAN CAMİİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Edirnekapı’nın gülen yüzüsün,
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..
Mü’minin nazarı, gören gözüsün,
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

Taşa nakşedilen sonsuz bestesin,
Uhrevî âhenkte, kutlu sestesin,
Gülistanda açan gülsün, destesin;
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

Göklere uzanan minaren vardır,
Kutlu ezanların mü’mine yârdır,
Şanlı tarihini geriye sardır;
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

Mermerlere sinmiş Kur’ân hecesi,
Mihrabında namaz kılmış nicesi,
Aydınlığa dönmüş kara gecesi;
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

İnci tanesisin Mimar Sinan’ın,
Bir başka emsâli yoktur inanın,
Kadîm yoldaşısın Hakk’ı ananın;
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

Azık eylemişsin ilâhî payı,
Sırtında taşırsın güneşi, ayı,
Çoktan boşamışsın fânî dünyayı;
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

Dört mevsim baharı yaşıyorsun sen!
Mübârek kabından taşıyorsun sen!
Aydınlık çağlara koşuyorsun sen!
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

Huzur kapısının eşiği oldun,
Ulvî hissiyâtın beşiği oldun,
Rasûl-i Ekrem’in âşığı oldun;
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..

Gönül, heybetinden düşer hayrete,
Mü’min ibâdette gelir gayrete,
Kubben ayna tutar nice âyete;
Mihrimah Sultân’ın hayrâtısın sen!..