MERKEZ EFENDİ

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Denizli’nin medâr-ı iftihârıydı Musa,
Eğilmeyen başlarda taçtı Merkez Efendi.

Şöhreti âfet gördü, itti elin tersiyle,
Şeytandan kaçar gibi kaçtı Merkez Efendi.

Pâyitahtın merkezi bir mektebe dönüştü,
Rahmet pırıltıları saçtı Merkez Efendi.

Küfrün kalelerini kuşattı dört bir yandan,
Îman coğrafyasına açtı Merkez Efendi.

Mumdan gemiye binip açıldı enginlere,
Ateş denizlerinden geçti Merkez Efendi.

Yolların kavşağında tereddüt eylemeden,
Allâh’a giden yolu seçti Merkez Efendi.

El sürmedi bâtılın haram sofralarına,
Muhabbet bâdesini içti Merkez Efendi.

Kulluk elbisesinin söküğünü dikti o,
Kesmeden evvel bin kez, biçti Merkez Efendi.

Sonsuzluğa yol aldı, îman kanatlarıyla,
Hakikat göklerinde uçtu Merkez Efendi.

Taş yerinde ağırdı, bilmedik kıymetini,
İslâm›ın atan kalbi, güçtü Merkez Efendi.

İslâm düşmanlarının korkulu rüyasıydı,
Şeytana atılan taş, öçtü Merkez Efendi.

Dostla buluşma vakti mütebessimdi yüzü,
Bu dünya gurbetinden göçtü Merkez Efendi.