GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Bîçâre gönül, derdine derman mı ararsın?
Sevdâlı başın katline, ferman mı ararsın?

Bilmem ki neden yollara düştün yine câhil,
Yollarda acep kendine irfan mı ararsın?

Âşıklığın unvânını aldınsa ne devlet!
Gāfil yanılıp kendine unvan mı ararsın?

Çok gözyaşı döktün, yetişir ağlama artık!
Yangınları söndürmeye tûfan mı ararsın?

Şaşkın Seferî bunca heves bunca telâş ne!
Can nakdi verip almaya cânan mı ararsın?

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün

19 Kasım 2019, Girne