KUTLU RÜYA

Ali Rıza KAŞIKCI ali_rz_@hotmail.com

 

Sen ey nesl-i şühedâ, ey evlâd-ı fâtihan!
Bin yıldır uykudasın; yeter artık, kalk, uyan!
Kalk, kuşat kaleleri; nefis burcuna dayan!
Sen uyudukça uyur, uyanmaz koca cihan…

Önce kendi nefsine, hesap sorma vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Haydi sancağı kuşan, hilâli göğsüne tak!
Kudretin geçmişindir, dön de mâzîne bir bak!
Göğsündeki ateşle, o kutlu ocağı yak!
Hakikat dâvâsında, bâtıl kavgayı bırak!

Katılaşmış kalplere, aşkla girme vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Ak tolgalı yiğitler, gök pusatlı çeriler,
Kılıç kalkan izinden, elek olmuş deriler,
Şimdi sizden de ölü, ceset gibi diriler;
Günahta sizden ileri, ruhta sizden geriler…

Anam, bacım, gardaşım! Kabuk kırma vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Devran değişti artık; kurtlar çoban oldu, gör!
Merhem sürdük denilen; -yara- çıban oldu, gör!
«Ben sizdenim» diyenler; şimdi yaban oldu, gör!
Hâkte yükselen başlar; şimdi taban oldu, gör!

Perdeleri yırtarak, Hakk’ı görme vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Doğsan da dünyaya; modern, çağdaş kuşakta,
Mukaddesçe bir dâvâ, seni bekler beşikte,
Sana rahat, huzur yok; kuş tüyünden döşekte!
Eller tetikte dursun, gözlerin hep eşikte!

Hedefleri alnından, çekip vurma vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Söyledikleri ninni, kimseyi uyutmuyor,
Devrimcilik masalını, has bebekler yutmuyor,
Ağaç başka, dal başka; sahte aşı tutmuyor;
Satan satsın dâvâyı, öz evlâtlar satmıyor…

Hâinlerin kökünü, kökten kırma vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Selâm olsun çağları, kapatıp açanlara,
Selâm olsun âleme, adâlet saçanlara,
Methiyeler dizemem, meydandan kaçanlara;
Selâm olsun, Ömerce, rahmete uçanlara…

Hâlisâne erlere, selâm durma vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Nizâm-ı âlem için, var mısın sen evlâdım?
Karar ver; kir misin sen, nur musun sen evlâdım?
Yoksa kutlu dâvâya, dar mısın sen evlâdım?
Ebed müddet devlete, yâr misin sen evlâdım?

Varılacak menzile, koşup varma vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Balondan kahramanlar, beton yüzlü heykeller,
Üstü parlak cilâlı, altı kirli emeller,
Yıkılmaya mahkûmdur, besmelesiz temeller;
Yeter ki duâ duâ, semâya kalksın eller…

Gökyüzünden çiçekler, güller derme vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Kılavuzun, önderin; Muhammed’dir (j) bilesin!
En mukaddes emânet, muhabbettir bilesin!
Bu dâvâdan gayrısı, nedâmettir bilesin!
Putlara bel bağlamak, cehâlettir bilesin!

Zâlimlere set olup, karşı durma vaktidir!
Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!

Sen ey nesl-i şühedâ! Ey evlâd-ı fâtihan!
Sana gerekmez artık, ne şöhret ne sahte şan!
Yalnız gayen hak ile, ceddine lâyık olmak;
Şehâdetin yoluna, rûhunu nefer kılmak…

Kalk, doğrul, çalış, terle; yorulmanın vaktidir!
Boz bulanık akma hep, durulmanın vaktidir!
Çelik yayda, ok gibi gerilmenin vaktidir;
Îmânına sımsıkı, sarılmanın vaktidir…

Vakit kutlu rüyayı, hayra yorma vaktidir!
Türk- İslâm diyarında; dirilmenin vaktidir!