GÜLE DÖNDÜ GÖNÜL YURDUN!

Zahit GENÇ genczahit@gmail.com

 

Gamlı gönül niçin böyle;
Melül, mahzun bakıyorsun?
Nedir derdin açık söyle;
Niçin yürek yakıyorsun?

«Sevmeliyiz hakkı» derdin,
«Söyle» neye gönül verdin?
Yâr için mi gül severdin?
Bülbül gibi şakıyorsun!

Oynasa da kalp yerinden,
Dönme, gönül seferinden,
İnleyerek pek derinden;
Gam yükünü çekiyorsun!

Gönül dağla bağın mı var?
Bir gönüle dağ mı sığar?
Yanan gönle kar mı yağar?
Zirvelere çıkıyorsun!

Gönüllere ver ümidi,
Ümit gönlün can simidi,
«Câna candır sevgi» dedi;
Gönle sevgi ekiyorsun!

İçin için yanan kordun,
Dost gönlüne yuva kurdun,
Güle döndü gönül yurdun;
Burcu burcu kokuyorsun!

15 Ağustos 2019