GAZEL

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Derde dermân olanın derdine derman nerede?
Katle ferman yazanın katline ferman nerede?

Şu yalan âleme geldik; gülelim eğlenelim,
Diyebilmek ne kadar zor, hani cânan nerede?

Nerde bilmem o vefâkâr geçinen sevgililer,
Can veren âşıka can vermeye Lokman nerede?

Günde yüz bin kere kurbân olayım der âşık
Yine bayram geliyor sorma ki kurban nerede?

Seferî’sin bilirim vuslata ermek niyetin,
Yüce dağlar aşacak ol yüce kervan nerede?

23 Ekim 2019, Girne

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fâ’lün)