PAYİTAHT-1

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Hak yolunda boyun eğ emrine payitahtın.
Ömür iste el açıp, ömrüne payitahtın.

Senin sende açtığın yaranın yok dermanı,
Güneşten daha sıcak gölgesi vahâmetin.

Güvercin kisvesine bürünürse kargalar,
Kavga, gürültü alır yerini sükûnetin.

Yaptığınla sözlerin birbirine uymazsa,
Faydası olur sanma verilen nasihatin.

İpleri dışa bağlı, garp lekeli başlarla,
Bitmemeli sonsuza sürmeli husûmetin.

Güvenip tayyârene, gaflete düşme sakın!
Tetik çekene döner kurşunu garâbetin.

Yanlışların üstüne erken doğar güneş, ay,
Çektirirler cürmünü yaptığın mel‘anetin.

Değmeden ayak taşa, kolay aşılmaz yokuş,
İyilik heybesinde yoksa muâmelâtın.

Kendiniz için değil, peşinden koştuğunuz,
Mazluma dokunmalı sevinci mükâfâtın.

Murâdı hâsıl olur ses gelince Hakan’dan,
Temmuz’da yağar karı evlerine bedbahtın.

Suya yol açmak için koca dağları delen,
Elde külüngü değil sevdasıdır Ferhat’ın.

Tedbiri al öylece takdire bırak işi,
Allâh’ın hükmüyledir nüfûzu basîretin.

Kılı kırka yarmalı, hüküm koymadan önce,
Kurt ile yürütmeli koyunu adâletin.

Gece karanlığını fırsat sayma fitneye,
Bedeli ağır olur millete ihânetin.

Ayrı gayrı demeden, sarmalı vatandaşı,
Anne kucağı gibi kucağı dahî tahtın.