Hayra Anahtar Bir Şahsiyet HACI SELİM EFENDİ’NİN ARDINDAN…

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi

1990’lı yıllar… Komünist Sovyet hegemonyasının iflâsından sonra, kardeş Azerbaycan istiklâline yeni kavuşmuştu.

Kışın ortasında bağrı yanık bir insan geldi ve;

“–İmdat, imdat!” diye feryâd etti.

Diyordu ki:

“–Biz öyle bir hâle geldik ki, babamızın mezarında bir Fâtiha okusak, bize; «Gel buraya! Ne yapıyorsun?!.» derler. Biz böyle bir cehâletin içinde kaldık.

Bize dînimizi unutturdular, ne olur gelin bize dînimizi öğretin. Sizin bir Kur’ân kursu talebeniz bile bizlerden daha bilgilidir. Gusül abdesti bilmeyen sayısız gencimiz var. İçimizde Fâtiha’yı bilen insan bile yok kadar azaldı. Babamızın kabrinde bir Fâtiha okuyamıyoruz. Ne olur gelin, halkımıza İslâm’ı öğretin!..

Bu, sizin bize karşı en mühim vazifenizdir!

Zira Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz;

«Özü tok, komşusu aç yatan bizden değildir.» (Bkz. Hâkim, II, 15; Heysemî, VIII, 167) buyuruyor. Bizim açlığımız, ekmekten değil. Şükürler olsun midemiz toktur. Fakat bizim açlığımız mâneviyattan. Biz, mânen açız! Bizim rûhumuz aç. Dînimize açız!

Allah için bizi irşâd edin!”

Bu feryâda kulak vermek ve bu davete icâbet etmek, zarûret hâlini almıştı. Onun vasıtasıyla Hüdâyî Vakfı gönüllüleri, yine bir kış günü Azerbaycan’a gittiler.

Bu feryâdın sahibi, Şeki Bölge Müftüsü Hacı Selim Efendi idi.

Onun açtığı çığırdan, nice insanlara ulaşıldı. Onun gayretleriyle nice talebeler dînî tahsile koştu, boş kalmış camilere imamlar, müezzinler yetişti; Kur’ân kurslarına muallimler yetişti. Faaliyetler, Orta Asya ülkelerine taştı.

Hacı Selim Efendi; evvelâ kendi kızını İstanbul’a Kur’ân kursuna gönderdi. Ardından nice kız evlâtları kurslara göndererek, istikbâlin sâliha annelerinin yetişmesine vesile oldu.

Şeki’nin haritadaki yerini bile bilmezken, Hacı Selim Efendi’nin vesilesi ve feryâdıyla orada irşad faaliyeti mümkün oldu. Onun yanık daveti, Hüdâyî Vakfı’nı dünyaya açan bir anahtar oldu.

Şimdi o diyarlara inşâallah yine baharlar geldi. Kışın kasveti dağıldı.

Hacı Selim Efendi, 15 Ağustos 2019 günü Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Geride Hakk’ı tebliğ edecek ve hidâyetlere vesile olacak yetişmiş insanları mîras bıraktı.

Cenâb-ı Hak’tan niyâzımız odur ki;

Mânen kara bir kışı sona erdirmek için vesile olduğu hayırlar ve sadaka-i câriye mâhiyetindeki hizmetleri bereketiyle, berzah âleminde kendisi de bir bahar ülkesine irtihâl eylesin. Mekânı cennet olsun.

Kendisini rahmetle yâd ediyoruz.

Geride bıraktığı yakınlarına ve sevenlerine sabr-ı cemîl niyâz ediyoruz.

Rabbimiz; onun gibi idealist ve fedâkâr rahmet insanlarını, ümmet-i Muhammed’den eksik eylemesin.

Âmîn…