GÜLZÂRDA KALDI

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

«Halep orda arşın burda» derlerdi,
Kan revan içinde, bak orda kaldı.
Zalimler zulmünü yine gösterdi,
Her yan can pazarı, iş zorda kaldı.

Sefâlet diz boyu; ekmek yok, aş yok,
Evler harap olmuş, taş üstü taş yok,
Akmıyor kurudu, gözlerde yaş yok;
Bir imdat bekliyor, baş darda kaldı.

Bölük bölük olmuş İslâm âlemi,
Vicdanlar körleşmiş duymaz elemi,
Bu zamanda kardeş olmak böyle mi?..
Mazlumlar soruyor: Dost nerde kaldı?

Sokaklardan feryat figan geliyor,
Dünya seyrediyor Halep ölüyor,
Bağları virandır, yaprak soluyor;
Dalı diken sarmış, gül zârda kaldı.

Kul Hakkı da yanık yanık ünlüyor,
Bîçare uzaktan bir ses dinliyor,
Bahar, yazı hayal edip inliyor;
Bülbülün murâdı gülzârda kaldı.