MEKTEB-İ ÜMMÎ

FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

 

Âşığız biz tâ ezelden çün belâdır kavlimiz.
Gayrı görmez dîdemiz hem çünkü; «Lâ!»dır kavlimiz.

Yeryüzünden yâr cemâlin seyri olmuş dersimiz,
Aşk-ı hicran yaktığından bir salâdır kavlimiz.

Hep unuttuk varla yoktan her ne bildik tâ bu dem,
Zikr-i Sübhân öğnümüzdür mâverâdır kavlimiz.

Gül açarken gün göçerken hepsi haktan bir haber,
Gördü gözler nûr-i Yezdân tek cilâdır kavlimiz.

Ten türâbın terk edenler ölmeyen bir can bulur,
Düşse bir can ayrı yârdan, bir belâdır kavlimiz.

Âb-ı aşktan katre aldık mektebinden Vâhib’in,
Şol Sinan Ümmîleyin dâim duâdır kavlimiz.

Ehl-i beytin sırrı vardır sanma ümmîdir Sinan,
Bir Niyâzî doğdu ondan ilticâdır kavlimiz.

Yandı Fecrî âteşinden sîne büryan oldu âh,
Derde düşmüş sanki Yûsuf «Rabbenâ»dır kavlimiz.

Yûsuf: Ümmî Sinan Hazretleri’nin adıdır.

29 Haziran 2019, Elmalı

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün