GAZEL

EDÎBÎ (Recep YILDIZ) nazbelli@yahoo.com

 

Evelâllah, bu gönül mihnete hep râzı olur.
Yaşanan her acının, çünkü bir enkāzı olur.

«Kara gün dostu» deyip, kimlere bel bağlamışız;
Kime bel bağlasan -eyvâh- bir âvâzı olur.

Severiz biz de güzel sevmeyi dünyâda, fakat,
Bir güzel sevdiğimiz -ömre bedel-, bâzı olur.

Sunarız kalbi o dem dilbere parsel parsel,
Kan revân olduğu, îmâr ile ifrâzı olur…

Hani dünyâda saâdet arıyorsun ya gönül;
Acı çekmek, bu hayâtın biricik farzı olur!

Her sıkıntında neden böyle atarsın içine?
Oysa paylaşmanın elbette derin hazzı olur!

Sen şiir söyle Edîbî, söz uçar müjde diye,
Belki bir şarkı olur, rastı ve şehnâzı olur…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa‘lün)

4 Temmuz 2019, Ankara