ÂH KEŞKE DEME!

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Dalma dünyâya sakın taşradan âh keşke deme,
Boş gidip mahşere boş sofradan âh keşke deme!
Ya cehennem ya da cennet bu ömür, ey Seyrî,
Önceden gaflet edip sonradan âh keşke deme!

Vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)