HAKK’IN HUZÛRUNA VARILIR BİR GÜN

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

 

Farkında olmasa da her insanın,
Doymayan boğazı sarılır bir gün.
İster köle olsun, ister sultanın,
Âhir namazına durulur bir gün.

Kabir kimine bağ, kimine çukur,
Kâfire meşakkat, mü’mine huzur,
Tekrar üflenince kuvvetle o Sûr;
Kara toprak çatlar, yarılır bir gün.

Mahşerde; «Toplanın!» diyen fermanı,
Duyan koşar, kalmaz dizde dermanı,
Telâşla doldurur herkes meydanı;
Hakk’ın huzûruna varılır bir gün.

Kul, sağ veya soldan alır kitabı,
Kaçar akrabadan, görmez ahbâbı,
Sağken yaptığı her şeyin hesabı;
Yanına kâr kalmaz, sorulur bir gün.

Düzgün mü çalıştın, yaptın mı hile?
Nasıl vardın bulunduğun menzile?
Uzuvlar konuşur sen sussan bile;
Açık-gizli işler, serilir bir gün.

Fakiri hor görüp, mazlumu üzen,
Makama aldanıp, kibirle gezen,
Varlıkla şımarıp, yedikçe azan;
İnsanlar ukbâda yerilir bir gün.

Varoğlu, tez geçmek için Sırât’ı,
Mîzanda almalı kutlu beratı,
Müslümanca yaşa fânî hayatı;
Ebedî mekâna girilir bir gün.

12 Haziran 2019, Vezirköprü