YOL AL, ARA, SEN SENİ BUL!..

Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

 

Hilkate bak, koy gafleti;
Yol al, ara, sen seni bul!..
Gel canda bil «emâneti»;
Yol al, ara, sen seni bul!..

Eyyûb gibi sabret, arın;
Yanmış tende saklı varın!..
Duy; «Ne diyor?» şahdamarın;
Yol al, ara, sen seni bul!..

Gönül kul ol, sende düstûr;
Sensiz değil, ilâhî nûr!..
İnceldikçe bu tasavvur;
Yol al, ara, sen seni bul!..

Nefsi tanı, geç engeli;
Âdem’de gör hoş temeli!..
«Âhir» sende, bil «Evvel»i;
Yol al, ara, sen seni bul!..

Aç, kulak ver mevcûdâta;
Dal ilâhî bir fıtrata!..
Sor o «Fahr-i Kâinât’a»;
Yol al, ara, sen seni bul!..

Tevekkül et, Hakk’a güven;
Sensiz değil, şu değirmen!..
Gevher sensin, sende maden;
Yol al, ara, sen seni bul!..

7 Mayıs 2019, Ankara