TORUNUMA ÖĞÜTLER -II-

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

 

Hiç şüphesiz sonunda yazılan gelir başa,
Sakın haramı katma, yediğin helâl aşa!
Yalan söylemiyorsan kapılma hiç telâşa,
Asla ihânet etme eşe, dosta, yoldaşa!

Vurmak istemiyorsan başını taştan taşa;
Sakın kul hakkı yeme, aç yat, açıkta yaşa!..

Dinle ârif sözünü, yele verme özünü,
Zâlime karşı dik dur, esirgeme sözünü!
Hırs ile kin; torunum, bürümesin gözünü,
Hak’tan yana çevir hep o aydınlık yüzünü!

Vurmak istemiyorsan başını taştan taşa;
Sakın kul hakkı yeme, aç yat, açıkta yaşa!..

Mala, mülke kul olup sefil bir hayat sürme!
Yetim malı gözleme, mîrî mala el sürme!
Fakiri, fukarâyı sakın ola hor görme!
Şeytana uyma sakın, şeytanlara yüz verme!

Vurmak istemiyorsan başını taştan taşa;
Sakın kul hakkı yeme, aç yat, açıkta yaşa!..

Umurunda olmasın ne zenginlik ne de san!
Vatan, millet sevgisi olsun her zaman tasan,
Türklüğe hizmet olsun değişmeyen tek yasan,
Sen ol, şanlı bayrağı en yüksek burca asan!

Vurmak istemiyorsan başını taştan taşa;
Sakın kul hakkı yeme, aç yat, açıkta yaşa!..

Onurunu sakın hâ üç, beş kuruşa satma!
Gönlü kör olanları, dost meclisine katma!
Deden bil ki Seferî, atanı hiç unutma!
Sözlerine kulak ver, sakın yabana atma!

Vurmak istemiyorsan başını taştan taşa;
Sakın kul hakkı yeme, aç yat, açıkta yaşa!..

12 Nisan 2019, Girne