KIZILELMA, KADERİN RÜZGÂRIDIR!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de

 

Horasanlı alpleri, erenleri bildin mi?
Mehmed’im! Kızılelma bir sevdanın hârıdır!..
Sonsuzluk aşkıyla at sürenleri bildin mi?
Ah, bir güzel ki serden geçenlerin yâridir!..

Nizâm-ı âlem için okum, yayım Oğuz’dan,
Destanlarımı aldım Alparslan’dan, Yavuz’dan,
Ölümsüzlük içmişiz Kevser adlı havuzdan;
Ey yiğit! Kızılelma tarihin envârıdır!..

Nefsin sarp dağlarını aşmadan varamazsın,
Yanmadan yandıramaz, taşmadan varamazsın,
Bir hayalin peşine düşmeden varamazsın;
Mehmed’im! Kızılelma ata bergüzârıdır!..

Bir fırtına kopacak Malazgirt ovasında,
Bu mübârek toprağın; suyunda, havasında,
Kızılelma, haç ile hilâlin dâvâsında;
Çekilmiş kılıçların, Hakk’ın zülfikârıdır!..

Ezelden beri atar şu boğazın nabzında,
Derler ki, yedi başlı ejdarhanın ağzında,
Açmamış bir goncaydı bâtılın ayazında;
Mehmed’im! Kızılelma Fatih’in gülzârıdır!..

Vurgunum ay yıldızlı bayraktaki mânâya,
Hep bir adım ötede; Yemen’den, Viyana’ya,
Fırat’tan, Sakarya’dan selâm olsun Tuna’ya;
Ey yiğit! Kızılelma türküler diyarıdır!..

Zâlimlere ebâbil, attığı taş olalım,
Kimsesizlere kimse, açlara aş olalım,
Tesbih gibi dağılmış ümmete baş olalım;
Mehmed’im! Kızılelma çöllerin baharıdır!..

Bağdat’ta, Şam’da acı, Medine’de hüzün var,
Ufuklarda hasretin, şehâdette gözün var,
Sancak-ı şerif elde, Sevgili’ye sözün var;
Mehmed’im! Kızılelma Türk’ün itibarıdır!..

İnsanlığın gönlüne kurulsun otağımız,
Zaferlerin muştusu Anka’mız, Atak’ımız,
İşte adâlet, huzur, gül dolu sadağımız;
Mehmed’im! Kızılelma kaderin rüzgârıdır!..
Ey yiğit! Kızılelma dâvânın esrârıdır!..