NİC’OLDU?

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Gel gönül şu ıssız köye varalım,
Bakalım sevgili canlar nic’oldu?
Yerlerini bilen var mı soralım,
İhtiyarlar, o civanlar nic’oldu?

Bin cefâ çekenler, sefâ sürenler,
Kendisini Kaf Dağı’nda görenler,
Doğudan batıya emir verenler;
Nam sahibi o sultanlar nic’oldu?

Güçlü bileğini büken olmazdı,
Sözlerine karşı çıkan olmazdı,
Güreş meydanında yıkan olmazdı;
Babayiğit pehlivanlar nic’oldu?

Birbirine bakan sıralı dağlar,
Yayla günlerini yâd eder ağlar,
Dalı yemiş yüklü bahçeler, bağlar;
Kervanlar konduğu hanlar nic’oldu?

Kul Hakkı der: Kimler bilir ismini?
Tanıyan olur mu görse resmini?
Birçoğunun toprak yemiş cismini;
Dün var idi, şimdi bunlar nic’oldu?