İSTANBUL (DENİZ GÖZLÜ YÂR)

M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Sultan Fatih’le İstanbul,
Ecdâdımın yadigârı.
Suyu zemzem içre şifâ,
İsa nefesli rüzgârı.

Surlara tırmanan cânın,
Bu uğurda akan kanın,
Fetholunca Mehmed Hân’ın;
Dağılır gamı, efkârı.

Nasip olsa bu gün, yarın,
Tuğra mühürlü diyârın,
İki deniz gözlü yârin,
Olabilsem hizmetkârı.

Eyyûb el-Ensârî nimet,
Şehri kuşatan merhamet.
Ayasofya, Sultanahmet;
Yâd ededursun hünkârı.

Minâre yoldur visâle,
Eldir uzanan hilâle,
Mihrâbı süsleyen lâle;
Öykülesin kündekârı.

Güneş, küsmeden semâya,
Düşürmeden gölge aya,
Sözümüzdür şühedâya;
Zikrederiz vefâkârı.