DOSTLUK İMTİHANDA SAKLI!..

Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

Gönül aşktan yandı diye,
Sevdadan hiç geçilir mi?
Bahara erişmek gaye,
Zamansız hiç açılır mı?

Her sabırda çile yüklü,
Bir kenara bırak aklı,
Dostluk, imtihanda saklı;
Kanatsız hiç uçulur mu?

Ezelde yazılır hüküm,
Gafletle çözülmez düğüm,
Meyveye niyetsiz tohum;
Toprağa hiç saçılır mı?

Koparsa büyük fırtına,
Bir damla döner ummâna…
Surlar engel olmaz buna;
Kaderden hiç kaçılır mı?

Gerçeği var, yalanı var,
Baharı var, hazanı var,
Başağın bir zamanı var;
Kış günü hiç biçilir mi?

Geride bırak benliği,
Geçmek zordur o eşiği,
Yüreği ihlâs beşiği;
Olmayan hiç seçilir mi?

Aşkla yollara düşmeden,
Nice engeli aşmadan,
Her an yanıp tutuşmadan;
Kevser’den hiç içilir mi?

Aldırma gözdeki neme,
Yenilme derde, eleme,
Bu âlemden son âleme;
Îmansız hiç göçülür mü?

2 Şubat 2019