171. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Ramazan, bir gönül iklimidir…

Gönül ikliminde; Kur’ân-ı Kerim var… Kur’ân’ı yaşamak ve yaşatmak var. Kur’ân için gayretler ve fedâkârlıklar var.

Gönül ikliminde; gönül terbiyesi var. Tezkiye ve tasfiye var. Şeytanların bağlanmasını fırsat bilerek, cennet kapılarına koşmak var.

Gönül ikliminde; güzel ahlâk var. Bâtınî farzlar olan; cömertlik, tevâzu, affedicilik, hak ve adâlet var.

Gönül ikliminde; bilhassa merhamet var…

«Mü’min, mü’mine zimmetlidir.» şuuruyla; Filistin, Suriye, Mısır, Sudan, Yemen, Gazze ve daha nice mâtem ülkesine gönlünden bir rahmet filizi göndermek var. Bombaların enkazı içindeki iftarlara, aş olmak var. Muhâcire, gaddarca düşman olmak değil, ensarca dost olmak var.

Gönül ikliminde; tebliğ var… Emr-i bi’l-mâruf ve nehy-i ani’l-münker var. Gönül fetihleri var, bunun için cesaret ve yiğitlik var.

Ramazân’ın gönül ikliminde, gönüllerimizi ihyâ edebilmek bu mübârek mevsimin gayesi ve hikmeti…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, Ramazân-ı şerif müjdeleri etrafında, daima gönül iklimini mâmur eden merhametin vurgulanışına işaret ederek, ilâhî rahmete davet etti ve şöyle hulâsa etti:

“Ebedî merhamete nâil olmak için erhamu’r-râhimîn olan Allâh’ın ahlâkına bürünmek gerek. O’nun emirlerine ve yasaklarına riâyet gerek. O’nun yüce kitabına ve yüce Rasûlü’ne îman ve aşk ile sarılmak gerek.Kısacası; Ramazân-ı şerîfin gönül iklimine girmek gerek.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Kur’ânî Tâlimatlar» makale dizisinin beşincisinde; «İslâm’da Bâtınî Farzlar ve Bâtınî Haramlar» mevzuunu, Ramazân-ı şerif ve orucun bâtınına dair misallerle kaleme aldı.

Mevlânâ Hazretleri’nin Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri bölümünde ise, «Takvâ Mektebi Ramazân-ı Şerifte; Mânevî Eğitim» madde madde misallerle tâdâd edilmekte.

Dosyamızda; yılın mânevî kalbi Ramazân-ı şerîfi en güzel şekilde ihyâ üzerine tefekkürler, mukayeseler ve ipuçları yer aldı. Kur’ân eğitimi, evlâtlara dînî ve ahlâkî değerlerimizi sevdirerek aşılamanın ehemmiyeti ve usulleri, diğer mevzularımız. Mayısların fetih ve cesaret vurgusu da ihmal edilmedi.

Kara Delikler hakkında yeni ve dehşet verici bilgiler, Süleyman Çelebi’den Yaman Dede’ye nice âbide şahsiyetten nükteler yine sayfalarımızda sizleri bekliyor.

Ramazân’ın gönül ikliminde şiirler de birbirinden güzel sedâlar getiriyor gönüllerimize… Yılda bir gelen bu mevsimde, heybelerimizi en kıymetli Ramazan hediyeleriyle doldurmaya bakmalı…

Yüzakı’mız bu ay boyunca, hep bunu hatırlatacak, hep bunu fısıldayacak sizlere, gönüllerinize…

Yüzakıyla…