SİLİNMEZ YAZI

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Görenin nûru, körün açmazı var,
Her hayâtın ebedî kaçmazı var!

Hey, bu devrânı zulümler çözemez,
Gecenin gündüzü, faslın yazı var.

Zorluğun bağrı kolaylıkla dolu,
Bu bir Allah sözüdür, i’cazı var!

Hakk’a bin hîle kuranlar bilsin,
Yerin üstünde felek cambazı var!

Alçağın Arş’a tuzak kurması boş,
Varlığın sâdece tek kurnazı var!

Bir ve tek kudreti görmezse beşer,
İki omzun, ne gereksiz sazı var!

Ey nesil, kıssa açık, hisse açık,
Yatma, karşında cihân enkazı var!

Yatma hiç, çünkü bu cennet vatana,
Göz diken zorbaların haylazı var!

Durmadan yurduma düşmân esiyor,
Kahpe rüzgârları var, poyrazı var.

Ancak ey şanlı nesil, müjde senin,
Dünden alnında silinmez yazı var!

Kaç yiğit yerde şehid düşse dahî,
Gökte hiç düşmeyen ay-yıldızı var!

Hür ezanlarla coşan milletimin,
Güçlü fâtihleri var, şahbazı var!

Der ki Seyrî: Yarının yollarına,
Dikkat et; doğrusu var, çaprazı var!

29 Mart 2019 Cuma

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) ( (fa’lün)