SABIR

Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Yaradan, sabreden kulları sever,
Sabır ışığını yaksana gönül!
Kelâm-ı Kadîm de onları över,
Âyetlere bir bir baksana gönül!

“Bugün yeryüzünde riyâ, hıyânet,
En zirve çağını yaşıyor, seyret!”
Reddeder bu tavrı Kur’ân’da ayet,
Şerrin kalesini yıksana gönül!

Âdem Arafat’a sabırla vardı,
Eyyûp sabır ile derdini sardı,
Yakub sabır ile kemâle erdi;
Çileyi sabırla çeksene gönül!

Rasûl etrafında kandiller yanar,
Pervâne gönüller duâya kanar,
Sabırlı insanlar Allâh’ı anar;
Kulluk nişânını taksana gönül!

İyilik ecrini savuramaz yel,
Sağlam yapıları çökertemez sel.
Sabreden insanın her hâli güzel;
Sabır ateşini yaksana gönül!

Çarpsın; «Ya Muhammed!» diye yürekler,
Tekbir sesleriyle taşsın bu gökler,
«Âmîn!» desin bu duâya melekler,
Sevinç gözyaşını döksene gönül!

Bütün kusurları Allah gizliyor,
Merhem çalıp yaraları düzlüyor,
Arslan Ahmet; Rabbim bizi gözlüyor,
Şükür duâsına çıksana gönül!