HOŞGÖRÜ İKLİMİNDE

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

 

Cümle yaratılmışlar Hakk’ın emânetidir,
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…
Amelde esas olan kişinin niyetidir,
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Bütünün yarısısın, ayrı gayrı bilme can!
Kimseyle alay etme, hiç kimseye gülme can!
İnsanlık düşmanının, oyununa gelme can!
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Kem söz sahibinindir, tatlı olsun dillerin,
Mutlu eyle, mutlu ol; bahtlı olsun illerin,
Dikenlerden uzak dur, açsın gonca güllerin;
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Kalp Allâh’ın evidir, sakın kırma ey insan!
Bir gün sen de düşersin, tuzak kurma ey insan!
Hiç kimseyi incitme, sakın yorma ey insan!
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Sevgi, şefkat, merhamet; işin sırrı burada,
Murâda erdirenler, elbet erer murâda,
Doğruluktan ayrılma, denizde ve karada;
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Güzel söz sadakadır, merhem olur yarama,
Helâlin peşinden koş, hiç meyletme harama,
Cennet bu dünyadadır, başka yerde arama;
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Âdem’in çocuğusun, hiç unutma atanı!
Canından daha çok sev, bu mübârek vatanı!
Yâdından hiç çıkarma şehidlikte yatanı;
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Hacı Bektaş Velî’yi oku da bir feyiz al!
Uzak düşme özünden, kökünden beslenir dal,
Bir orduyu kurtarır, beğenmediğin bir nal;
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…

Gece ışığın olsun, uluların sözleri,
Mütebessim yüzünle, bahar eyle güzleri,
Seni menzile taşır, erenlerin izleri;
Yaratılanı hoş gör, Yaratan’dan ötürü…