DOĞU TÜRKİSTAN AĞIDI

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Dünya duyarsızdır Çin’in zulmüne,
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!
Yetmiş yıldır esâretin filmi ne?
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!

Cehennem nârında dağlanır yarım,
Zillettedir Uygur, Türkmen ve Kırım,
Bu vahşetin gerçek adı: Soykırım;
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!

Şehid haberine alıştı Turfan,
Urumçi, Kâşgâr’da tükendi irfan,
Kumrul’da, Altay’da oluk oluk kan;
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!

Hoten’de nâmuslar pây-i mâl iken,
Aksu’da kampların etrafı diken,
Evvelce yurdunda bağımsız iken;
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!

Allahsızlar hilâle kin güderler,
Nerde hörelenen sözde liderler?
Türk’e işkenceye körlük ederler;
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!

Rabbim’e havale ettim hepsini,
Kimin varsa Türklüğe ezelî kini.
Ey millet, ey ümmet kardeştik hani?
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!

Değişti mi bozkurtlarım huyunu?
Niyazkâr’ım yok ederler soyunu,
Bir Kürşat’ım çıka boza oyunu;
Yanıp kavruluyor Doğu Türkistan!

6 Ocak 2019