BİZİM MEDENİYETİMİZ

CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

 

Bize rehber Sünnet-Kur’ân,
Huyumuz bir medeniyet…
Çeşme çeşme mühür vuran,
Suyumuz bir medeniyet…

Üstümüze doğmaz güneş,
Bu vatana bulunmaz eş,
Beş az gelir, belki on beş;
Duyumuz bir medeniyet…

Dökülür alın terimiz,
Boş kalır mı hiç yerimiz?
Kümbet, sarnıç, bentlerimiz,
Kuyumuz bir medeniyet…

Mülke değil, Hakk’a tapan,
İflâh olmaz kökten kopan!
Kuş tüyünü kalem yapan;
Tüyümüz bir medeniyet…

Dâvâ insanlık dâvâsı,
Îman kabul etmez pası!
Şehrimiz irfan yuvası;
Köyümüz bir medeniyet…

Fincan, bardak, kaşık sesi,
Sohbete toplar herkesi,
Bir başkadır Türk kahvesi;
Çayımız bir medeniyet…

Açık alın, yalın sîne,
Celil uçup gitti yine!
Son halîfe, en son dîne;
Soyumuz bir medeniyet…