AZİZ DOST!

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

 

Merhamette bize bizden ilerde,

Hakikatle îkaz eder aziz dost!

Derman olmak derdi ile her derde,

Bin bir gayret ibrâz eder aziz dost!

 

Takip edip can Habîb’in izini,

Taşır bize heybetini, feyzini,

Bi-iznillâh sevenlerin yüzünü;

Ağartır ve beyaz eder aziz dost!

 

Aşılayıp Hakk’a vuslat şevkini,

Telkin eder zikretmenin zevkini,

Gönlümüze düşürünce şavkını;

Bahar eder ve yaz eder aziz dost!

 

Muhabbetle, mukaddes sır öz ile,

Duâ ile teveccühle göz ile,

Kalpten gelen ihlâs yüklü söz ile;

Tesir edip feyyaz eder aziz dost!

 

Huzur dolar huzûruna varınca,

Rabbimiz’i hatırlarız görünce,

Sözlerine candan kulak verince;

Rûhumuzu pür haz eder aziz dost!

 

Sarılarak sünnetine Mehtâb’ın,

Hayat bulun ahkâmıyla Kitâb’ın,

Olun güzel takipçisi ashâbın;

Diye diye avaz eder aziz dost!

 

Elbette bir kolaylık var her zorda,

Azîmet şart genişlikte ve darda,

Deyip tatil ve dinlenmek mezarda;

Gençlerini şahbaz eder aziz dost!

 

Bekāsı yok bu varlığın, bu mülkün,

Âhirette gerçek hayat ve sükûn,

Gayret ile olur ancak bu mümkün;

Diye sohbet, vaaz eder aziz dost!

 

Aslî fıtrat olmalı ki merhamet,

Olabilsin insan müşfik ve cömert,

Tevzî etsin diye özler hep rahmet;

Dostlarını mümtaz eder aziz dost!

 

Kusurların üzerine atar şal,

Ayıpları örtmektedir der, kemal,

Yanlış yapıp almış isek bir vebal;

Affımızı niyâz eder aziz dost!

 

Türlü türlü hatamıza katlanır,

Söylemekten hayâ eder, utanır,

Hâlimizin ıslahına adanır;

Ne üşenir, ne naz eder aziz dost!