BİR SÜRGİT ZAMAN GELSİN!

Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com

Süpürdüm benliğimi, ünleyin duyan gelsin!
Aşkta mim olmak için «ben»ine kıyan gelsin!

Toprakla şekillenen ezelden tanışıklı;
Gamı külfet saymayan, mihnetsiz ihvan gelsin!

Türedi sevdaların yeri yok bu dergâhta;
Yûnus gibi eşiğe, başını koyan gelsin!

Kavuşulsun duâyla bengisu membaına;
Sırrı sırla açacak, bir sırlı sultan gelsin!

Kapansın ayağına cümle kirli bakışlar;
Yırtılsın karanlıklar, al bayraklı tan gelsin!

Muştulansın yürekler, dikilsin burca sevgi;
Mazlumlar bayram etsin, zâlime aman gelsin!

Sökülsün sarmaşıklar, çıplak kalsın bedenler;
Boy atsın çağ hücrede, dizlere derman gelsin!

Kış güneşi ısıtmaz, düşsün toprağa cemre;
Kalksın perde aradan, beklenen o an gelsin!

Günde vuslat kokusu, müjdesi şahâdet olsun;
Avuçlarında umman taşıyan mihman gelsin!

Nakışlansın gönüller, ney çalınsın üç zaman;
Ayrılsın günah tenden, ebede ferman gelsin!

Tatla renklenen sesler, hükmetsin mesafeye;
Dönsün çılgına ateş, ak duvak ihsan gelsin!

Hadi ha, desin ervah! Coşkun aksın nehirler;
Girsin gerdeğe seher, bir sürgit zaman gelsin!