Ömer Hayyam Rubâîlerini Türkçe Söyleyiş -29- ÇEKME CİHANIN GAMINI

Harun ÖĞMÜŞ

 

Ez-âmeden-î bahâr u ez reften-i dey:
Evrâk-ı vücûd-ı mâ hemîgerded tay…
Mey hor, mehor endûh ki goftest hâkim,
Gamhâ-yı cihan çü zehr u tiryâkeş mey!

«Kış geçti, bahar oldu» falan derken bak:
Savruldu ömür defteri yaprak yaprak…
Mey çek de sakın çekme cihânın gamını,
Dünyâ gamı bir zehirse mey bir tiryâk!

(Ömer Hayyam Rubâîleri, 2013, s. 590)