SENSİN TUTUNACAK DAL ÖĞRETMENİM!

VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Okuyup, anlayıp bin bir kitabı,
Faydalı bilgiyi al öğretmenim!
Gençliğe öğretip hayat âdâbı,
Topluma donanmış sal öğretmenim!

Çilelidir bu yol tam pişmek gerek,
Gururu, rahatı hep aşmak gerek,
Sabırla, sevgiyle dolarak yürek;
Şefkati kuşanıp gel öğretmenim!

Herkese, her yerde gerçek eğitim,
Din ve fenden kimse kalmasın yetim,
Çift kanatla yükselir şu milletim;
Budur başarıda yol öğretmenim!

Körpecik fidanlar bekliyor hizmet,
Çiçekler yetişkin meyveye namzet,
Tembellik meslekte yurda ihânet;
Hizmette fedâkâr ol öğretmenim!

Gençlik vuramıyor nefsine dizgin,
Medyadan beslenen nesiller azgın,
Sözü geçmez, ana babalar bezgin,
Sensin tutunacak dal öğretmenim!

Peygamber mesleği başında bir taç,
Sen oldun cehâlet derdine ilâç,
Okulda çocuklar ilmine muhtaç;
Haydi bak çalıyor zil öğretmenim!

Ne parada ne şöhrette var gözün,
Ağyâr uğraşsa da dinlenir sözün,
Çok çalış, güzel giy, ak olsun yüzün,
Arkandan gülmesin el öğretmenim!

Bazen usta, bazen çiftçi, bahçıvan,
Düzgün olur dokunduğun her can,
Gayretle bu dünya hep elvan elvan;
Bakımsız topraklar çöl öğretmenim.

Varoğlu eğitim, kutlu bir sevda,
Kıymet bilinmezse de bilir Hudâ,
Son nefesi teslim ettiğin anda,
Huzûr-i kalp ile öl öğretmenim!

28 Kasım 2018, Vezirköprü