NE KALDI Kİ?

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Bre gönül şu diyardan,
Göçmemize ne kaldı ki?
Vakti gelip mülkten, yârdan,
Geçmemize ne kaldı ki?

Tükenecek uzun emel,
Bitecek her türlü amel,
Kara yerde derin temel;
Açmamıza ne kaldı ki?

Gören var mı iş bu hâli?
Susturur söyleyen dili,
Dalda duran kuş misâli;
Uçmamıza ne kaldı ki?

Tükenir ömrün vâdesi,
Her gelen elbet gidesi,
Sunulur ecel bâdesi;
İçmemize ne kaldı ki?

Kervan yüklemiş yükünü,
Toplayıp saymış yekûnü,
Tarlalardan gök ekini;
Biçmemize ne kaldı ki?

Kul Hakkı oku, yazıdan,
Gönül kurtulmaz sızıdan,
Şurda koyunu, kuzudan;
Seçmemize ne kaldı ki?