HAYAT

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com

Hayat nedir, ne değildir?
Anlar insan yaşadıkça!
Hayat mânâ ve şekildir,
İnsan bir can taşıdıkça!

Akıl o ki fikredecek,
Gönül o ki şükredecek,
Dilin Hakk’ı zikredecek;
Can bu tende ışıdıkça!

Gönül düşse derin aşka,
Olmasaydı deme; «Keşke!»
Gönüldeki yara başka;
Yara kanar kaşıdıkça!

Güçsüz, âciz bir beşeriz,
Sıcak olur; «Yandık!» deriz,
Ayaz olur; «Donduk!» deriz;
Karda, kışta üşüdükçe!

Sen ayık ol, uyur nefis,
Sen uyursan büyür nefis,
Seni yolda koyar nefis;
Yollarını döşedikçe!